Şeyh Ahmet Kuseyri

Seyh Ahmet Kuseyri, gittikleri yerlere, ilahi mesajı ulastıran Ýslamın nurunu saçan bir aile mensubudur.

Halveti tarikatı seyhi olan abası Seyh Abdurrahman (Abdo) veya Abdi, 1464 yılında küçük bir oba olan

Zerbenü’ye (Zernova) gelmis yerlesmis ve Seyh Ahmet Kuseyri,1470 Zerbenü’de dogmustur. Arap

yarımadasında bulunan Kuseyr kabilesinden oldugu, seceresi iki cihan günesi peygamber efendimizin amcası olan Hazreti Abbas’a kadar dayandıgı rivayet edilir. Suriye Selçuklularındandır.

Gittigi yere ilahi mesajı ulastıran Ýslam’ın nurunu saçan bir aileye mensuptur. Sırayla Emsile, Bina,Akaide, Tefsir, Fıkıh ve Farazi okudu. Bu özel eğitimde Gazali ve Muhiddin Arabî ile yakından ilgilenmistir. Babası tarafından 1520 yılında Dervis Hasan’ın huzurunda halveti tarikatını temsil eden hırkasını giydirmistir. Safii mezhebinden olan Seyh Ahmet, saray tarikattı olarak bilinen ve padisahların birçogunun da mensup oldukları Halveti tarikatı mensubudur. Birçok ögrenci yetistirdi, bunun içinde devrin âlimleri arasında “Kutubuz-zaman” olarak anıldı. 1517 yılında bölgeden Mısır seferine gönüllü olarak katıldı ve savasta birçok mucizeler gösterdi. Mısır seferi sonrası gösterdigi bu mucizelerden

dolayı kendisine; Kuseyr mıntıkasının (Mantık atıl Kasrın) asagı yukarı 95 köy civarında bir bölge

vermistir. Buranın geliri ile Osmanlı Ordusuna ait 500 Yeniçeri beslemisler. Devletin güvenligi için, Kuseyr mıntıkasına Mütesellim tayin edildi. Bu sure içinde birçok kerametler göstermis ve Kanuni sultan Süleyman tarafından Ýstanbul’a davet edilmistir. İstanbul’da Padisahla görüsmüs, divan sohbetlerinde bulunmus, Padisah tarafından ona rütbeler ve nisanlar verilmistir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir