featured

Fitness Eğitmeni Nasıl Olunur?

Son yılların en çok tercih edilen mesleklerinden biri Fitness Eğitmenliği konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Spor salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletlerin nasıl kullanılacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir. Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev almaktadır.
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi: Lise ( Lise eğitimini bitirmiş olanlar )
A) İnsan vücudu, yapısı, fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, Çalıştırılacak kimsenin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla fitness düzeyini tespit etmek, Kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamak, Yapacağı çalışma hakkında kişiyi bilgilendirmek, Fitness aletlerinin kullanılmasını öğretmek, Isınma hareketlerini göstermek, Fitness yapan kişiye eşlik etmek, Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmek, Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak, Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermek, Fitnes bölgesinde kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmek, Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Ülkemizde bu konuda eğitim verme yetkisine sahip en yetkili kurum Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonudur. (http://www.tvgfbf.gov.tr/) Ayrıca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri bu eğitim seçmeli /uzmanlık dersi olara verilmektedir. Antrenörlük kurslarına katılım için lise mezunu olmanız gerekmektedir. Özel eğitim firmaları tarafından verilen kurslarda mevcuttur. Fakat daha öncede belirttiğimiz gibi en yetkili kurum ilgili federasyondur. Fitness antrenörlük kursu 2 haftayı kapsayan bir süredir. Teorik ve Uygulamalı eğitim sonunda sınavda başarılı olanlar bu belgeyi alabilirler.
1.Kademe Antrenör Olma Şartları ve Gerekli Belgeler:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, En az 18 yaşını doldurmak, Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER
1- 3 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)
2- En az lise ve dengi okul diplomasının noter onaylı fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile müracaat edebilirler.
3- Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
4- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı
5- Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)
6- Savcılık iyi hal kağıdı
7- Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu
BESYO MEZUNLARI ve ANTRENÖR BELGESİ OLANLAR
1- Temel eğitim derslerinden sorumlu olmadığını gösterir belge
2- Temel Eğitim derslerinden sorumlu olmayan BESYO MEZUNLARI ve Diğer federasyonlardan 1. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi bulunanlar; (5 yıl içinde almış olmak şartıyla) belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokopilerini, yanlarında getirerek federasyon web sitesinde yayınlanan kurs programına göre istenen belgelerle birlikte kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer federasyonların düzenlemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan alınan Temel Eğitim ders saatlerinin federasyonumuz kurs ders saatleriyle aynı olması zorunludur.
Salon açmak isteyen kişiler için 2.kademe antrenör belgesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tesis işletme kurallarını yerine getirerek ruhsat almaları gerekmektedir. Bulunduğunuz ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Kamu ve Özel sektörde birçok tesiste görev alabilir. Son yıllarda Türkiye’de spor tesisi sayısında artış birçok iş fırsatını beraberinde getirmiştir.
Sektöre ilk başlayanlar ve deneyimli eğitmenlerin maaşı asgari ücret ve 10.000 tl arasında değişmektedir. Son yıllarda kişiye özel ders veren eğitmenlerin ücretleri birçok sektörde alınan ücretlerin üstünde olduğu gözlemlenmektedir. PT ( Personal Trainer ) kişiye özel ders sisteminde eğitmenler çalışmış oldukları kurum ile özel anlaşmalarına göre ekstra ücret alırlar.
Sürekli gelişen ve eğitmenin kendisini yenilemesi gereken bir meslektir. Eğitmen olacak kişilerin sağlık ve antrenman prensipleri ile ilgili kendisini çok iyi yetiştirmesi donanımlı hale getirmesi gereken bir meslektir. Yurt içi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden, teknoloji ve sporu bilen eğitmenler sektörde ön plana çıkmaktadır. Unutmayalım ki çalışma konumuz insan sağlığıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir