featured

DÖVER KÖYÜ

Döver köyü, Hatay ilinin güneyinde bulunan, Defne ilçesine bağlı, Dağların yamacına kurulmuş aşağı ve yukarı Döver olmak üzere iki köyden oluşuyor. Osmanlı şehriye sicil kayıtlarında “Düveyr” diye geçiyor. 1551 yılında Düveyr, (El-duyeyr’evcik) 1935 -1946 yılarında Düver ve en son Merkez ilçe Antakya bağlı olan Döver,6360 sayılı yasa ile Hatay büyükşehir oluşturulması ve, Defne ilçesinin kurulmasıyla merkez ilçe Antakya’dan alınarak Defne ilçesine bağlanmıştır. Oğuz boylarının Anadolu’ya yerleşmeye başladıklarında, Oğuz boylarından bir kolda Hatay ilinin Döver köyüne yerleşmişlerdir.

1526 yılı Antakya nahiyesinde Düveyr köy olarak yer alıyor.1536 tarihli ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden “397 numaralı Haleb Livâsı mufassal tahrir Defteri”nde “Antakiyye”ye bağlı 16 haneli “Karye-i Düveyr” olarak geçiyor. 1800-1806 Antakya’ya bağlı olan Cebeli Akra (Yayladağı) nahiyesi bağlı, DÜVERY köyü şeklinde yer almaktadır. 1823- 1827 yıllarına ait XVIII. şer’iyse sicil defterinde Antakya’ya bağlı Düveyr köyü olarak geçiyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir