Ahiretin Varlığına İman

Allah hem insanları, hem diğer canlı cansız herşeyi, dünyadaki imtihan ortamının gereği olarak yaratmıştır. Bu gerçek bize Kuran’da haber verilmiştir;

“Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” Müminun Suresi,115

İman etmeyen insanlar genellikle öldükten sonra yeniden diriltilecekleri gerçeğini kabul etmek istemezler. Bu kişiler ölümü düşünmek istemedikleri gibi, dirilişi de gerçek olarak görmezler ve ciddiye almazlar. Ancak bu düşünceden kaçmanın hiçbir faydası yoktur. Kuran’da bu insanların diriliş konusundaki alaycı tavırlarından örnekler verilmiştir:

O kimse ki, anne ve babasına: “Öf size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni (diriltilip) çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsunuz?” dedi. O ikisi (anne ve babası) ise Allah’a yakararak: “Yazıklar sana, iman et, şüphesiz Allah’ın va’di haktır.” (derler; fakat) O: “Bu, geçmişlerin masallarından başkası değildir” der.Ahkaf Suresi, 17

Dediler ki: “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?”
De ki: “İster taş olun, ister demir.”
“Ya da göğüslerinizde büyümekte olan (veya büyüttüğünüz) bir yaratık (olun).” Bizi kim (hayata) geri çevirebilir” diyecekler. De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki: “Ne zamanmış o?” De ki: “Umulur ki pek yakında.” İsra Suresi, 49-50-51

İmanı yaşamadıkları için gerçekleri kavrayamayan bu insanların, diriliş hakkındaki bu mantık dışı sorularına en güzel cevap Kuran’da şu şekilde verilmiştir:

İnsan, Bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; dedi ki: “Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?” De ki: “Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir.” Yasin Suresi, 77..79

Kıyamet gününe, dirilişe, cennet ve cehenneme kesin bilgiyle iman eden müminler, dünyada Allah’ın rızasını kazanmak, ahirette de sonsuz cennetinde ağırlanmak için çalışırlar.

Gerçekte, insan için yok olmak diye birşey söz konusu değildir. İnsanın başlangıcı vardır, ancak sonu yoktur. O sonsuzluk da zaten başlamış durumdadır. Dünyadaki imtihan ortamı sona erdiğinde, ahirette ya sonsuz azap ya da sonsuz ödül yurdundaki hayat onu beklemektedir.

İman etmeyen insanların, tüm yaşamlarını Allah’a itaat etmeden, istek ve tutkularının peşinde geçirdikten sonra, hesaba çekilmek işlerine gelmez. Ahireti reddetmek amacıyla kendilerini kandırmaya çalışarak, ayetlerdeki gibi akıl ve mantıktan uzak örnekler verirler. Gözle görülemeyecek bir embriyodan, iskelet, sindirim, sinir, üreme, dolaşım gibi muhteşem sistemlere sahip ve düşünen, konuşan, akleden, 100 trilyon hücreden oluşmuş insanı yaratan Allah, yeniden dirilişi neden gerçekleştiremeyecektir? Üstün ilim sahibi yüce Allah herşeyi olduğu gibi, ahireti de yaratmaya kadirdir;

“Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette (öyledir); O yaratandır,bilendir. Yasin Suresi,81

Allah’ın bildirip uyardığı ahiret azabının şiddetini düşünmeyen ve buna bir türlü kesin bilgiyle inanmayan insan, sonunda mutlaka Allah’ın huzurunda bu gerçekle yüz yüze gelecektir. Sur’a üfürüldüğü gün iman etmeyen suçlu günahkarların tümü bir araya getirilecekler ve yaptıklarından hesaba çekileceklerdir.

Hiç kuşkusuz gerçekleşecek olan bu olaylara inanmayanların, sonsuza kadar azap içinde olacakları Kuran’da haber verilmiştir;

“Bu şüphesiz, onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve ;”Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı,gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? ” demelerine karşılık cezalarıdır.” İsra Suresi,98

Azabı hak eden insan, pişmanlığını ahiret gününde dile getirecektir. Allah, Kuran’da birçok ayette cehennem halkının pişmanlıklarını içeren konuşmaları haber vererek insanları uyarmaktadır;Ya da azabı gördüğü zaman: “Benim için bir kere daha (dünyaya dönme fırsatı) olsaydı da, ihsan edenlerden olsaydım” (diyeceği günden sakının). Zümer Suresi, 58

Dünyada yaşanan bütün pişmanlıklar zamanla telafi edilebilir. Ancak ahiretteki pişmanlığın asla geriye dönüşü olamaz. Ahret, dünyada yapılan iyi ve kötü amellerin karşılığının verildiği yerdir. İman etmeyen kişinin sonsuz cehennem azabına neden olan gaflet halinden kurtulması için, ahiretteki pişmanlığı ve hiçbir suçu telafi imkanının olmayacağını düşünmesi gerekir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir