• Hava Durumu

  • Ziyaretçi Sayısı

Bağlı ziyaretçi

31

Toplam ziyaret

28383908

 
 
 

KIRIKHAN YİBO 1. SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI

2009-2010 Hatay Bölge ve il temsilciliğinin faaliyet proğramın da yer alan 2010 KIRIKHAN YİBO I.SATRANÇ TURNUVASI 300 ü aşkın katılımla görkemli bir açılış töreniyle start aldı.

2010 KIRIKHAN YİBO I.SATRANÇ TUR-NUVASI'nın Başhakemliğini Bedrettin GÜNAY, Baş Hakem Yrd. Bülent AŞKAR, Ahmet UÇTU, Mahir DAĞ ve 15 Hakem üstlendi.

İlimiz Hatay da ve Kırıkhanda da bir ilk olan Kırıkhan turnu-vasında merkez ve mer-keze bağlı ilçelerden yo-ğun katılımıyla ve des-tekçileriyle göz dol-durdu. Bol ödüllü turnu-vaya Hatay valiliği Kırık-han kaymakamlığı Kırık-han Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteklerini sundu. Açı-lış töreninde Vali Vekili İsmail Kara, Kırıkhan Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Rıza Tütün-cüoğlu ve İskenderun ve Kırıkhan İlçe Müdürleri, Kırıkhan Belediye Baş-kanı vekili, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Bedirhan Umaç, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hanefi Kavak, Türkiye Satranç Federasyonu Hatay Böl-ge ve İl Temsilcisi Sultan Daban hazır bulun-du. Turnuva açılışında söz alan Kırıkhan Yibo Müdürü Ali Rıza YILMAZ konuşmasında “Eğitim alanında ilçemize büyük katkısı olan ve bu tur-nuvanın düzenlenme-sinde bizlerden teşvik ve desteğini esirgeme-yen başta Sayın Kayma-kamımız olmak üzere İl Eğitim Müdürümüze, İlçe Eğitim Müdürümüze ve özelilikle sponsorları-mıza teşekkür ediyo-rum” dedi. Ayrıca Turnu-vayı onurlandıran her-kese teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşması için söz alan Vali vekili İsmail Kara satranç spo-runun giderek böl-gemizde yaygınlaştığını Hatay bölge ve il tem-silciliğinin bu konudaki emeğinin azımsanma-yacak düzeyde oldu-ğunu bundan sonra da satranç sporunun daha fazla gelişeceğine inan-dıklarını belirtti. Bu spo-ru desteklemekten çe-kinmeyeceklerini be-lirtti.

Bostan Yılmaz
İŞKEMBEDEN KONUŞMAK
Murat GENÇOĞULLARI
PİRİNCE GİDERKEN
Tuncay Damlar
AHDE VEFA....!
Zafer Sarı
İNÖNÜ VE ŞENKÖYLÜLER
  • Anket

Gazetemizde en çok hangi bölümü takip ediyorsunuz?

Yerel Haberler

Siyasi Haberler

Spor Haberleri

Magazin Haberleri

Köşe Yazıları